Προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ευαγγελία Αντωνίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

Μαρία Δάγλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής

Μαρία Ηλιάδου

Λέκτορας

Γεώργιος Ιατράκης

Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας

Ερμιόνη Παλάσκα

Λέκτορας Εφαρμογών

Φανή Πεχλιβάνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αγγελική Σαρέλλα

Λέκτορας Εφαρμογών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δρ. Βογιατζάκη Χρυσάνθη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών ΠΑΔΑ

Δρ. Χρήστος Όροβας

Μέλος Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Δρ. Ειρήνη Οροβού  (Διεκπεραίωση Διοικητικών Υποθέσεων)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ανδριανή Βούξινου

Βασίλειος Ι. Δάγλας

Άρτεμις Κοκκινάρη

Παναγιώτα Ν. Μπράνη

Νικόλαος Ρήγας

Ειρήνη Τομαρά

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ