Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου

Ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου ορίζεται στο  ΦΕΚ ίδρυσης του Εργαστηρίου (ΦΕΚ 1140/τΒ/5-4-2019)