Ερευνητικά Πεδία

  • Η εκτίμηση και παρακολούθηση της υγείας της εγκύου, της λεχωίδας και του εμβρύου/ νεογνού.
  • Η παροχή συμβουλευτικής προς τους μέλλοντες γονείς, προκειμένου να προετοιμαστούν ομαλά για τον γονεϊκό ρόλο.
  • Η πρόληψη παθολογικών καταστάσεων που απειλούν την υγεία της εγκύου- λεχωίδας και του νεογνού( τελειόμηνου/ πρόωρου) και η παροχή αυξημένης εντατικής φροντίδας.
  • Η έγκαιρη ανίχνευση παθολογικών συμπτωμάτων που αφορούν την σωματική και ψυχική υγεία της εγκύου/ λεχωίδας και του νεογνού/ βρέφους.
  • Η έγκαιρη ανίχνευση δυσμενών καταστάσεων μέσα στην οικογένεια ( π.χ. ενδοοικογενειακή βία).
  • Η προαγωγή του μητρικού θηλασμού και η υποστήριξη της θηλάζουσας μητέρας μετά την έξοδο από το μαιευτήριο.
  • Η εκπαίδευση των γονέων και η υποστήριξη της ανάπτυξης του δεσμού μεταξύ μητέρας – παιδιού και πατέρα – παιδιού.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας(επιστημονικής και μη), για την υιοθέτηση ορθών πρακτικών όπως ο φυσιολογικός τοκετός, ο μητρικός θηλασμός, η έγκαιρη ανίχνευση των περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών, κ.α.