Αποστολή

Το « Εργ. Μαιευτικής Φρ. Κύησης κ΄ Λοχείας – ΜΘ», έχει ως κύρια αποστολή την υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων) και του προσωπικού του τμήματος Μαιευτικής που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο της Μαιευτικής Φροντίδας κατά την κύηση και την Λοχεία, της Νεογνικής Φροντίδας ( τελειόμηνου, πρόωρου ή νοσούντος νεογνού) και της Φροντίδας που παρέχεται στη γυναίκα και το νεογνό / βρέφος κατά το χρονικό διάστημα πριν και μετά τον τοκετό.