Βασίλειος Ι. Δάγλας – Vassilios I. Daglas

Ο Βασίλειος Ι. Δάγλας είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master Of Arts) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση» της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου (2019). Από το 2009 μέχρι και σήμερα, ασκεί τα καθήκοντα του ως Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «Σύγχρονη Παιδεία». Παράλληλα από το Δεκέμβριο του 2008 μέχρι και σήμερα, εργάζεται στο «Κέντρο Ημέρας για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας της γυναίκας (επιλόχεια διαταραχή)» της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» ως Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, συμμετέχοντας στην οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων προγεννητικής άσκησης σε έγκυες. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η διδακτορική διατριβή που εκπονεί έχει τίτλο «Διερεύνηση των στάσεων και συμπεριφορών επαγγελματιών υγείας και εγκύων για την άσκηση στην κύηση. Προγεννητική παρέμβαση από καθηγητή φυσικής αγωγής».  

 

Vassilios I. Daglas  graduated (BS’c) from the Department of Physical  Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of  Athens (2005) and he holds a Master of Arts  in Special (Inclusive)  Education from the School of Humanities, Social and Education  Sciences, European University of Cyprus. Since 2009 he is a secondary physical education teacher at the private school “Sychroni Paideia”.  Moreover, since 2008 he is physical training instructor at the NGO  Fainareti’s “Day Center for the Care of the Mental Health of Women  (perinatal mental disorders)”, responsible for the prenatal training  programs. He is a Ph.D Candidate in prenatal educated training at the Midwifery Department, School of Health Sciences, University of West Attica.