Ερευνητικές Δραστηριότητες / Υπηρεσίες

  • Παρακολούθηση των βιολογικών και ψυχοσυναισθηματικών αλλαγών που βιώνει η γυναίκα στην περίοδο της κύησης και της λοχείας.
  • Παροχή προγεννητικής ενημέρωσης, συμβουλευτικής και βιωματικής εκπαίδευσης στο ζευγάρι κατά την κύηση, τη διαδικασία του τοκετού και την λοχεία.
  • Παροχή προγεννητικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στο ζευγάρι με σκοπό την ομαλή προσαρμογή τους στη γονεϊκότητα και την απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων σε θέματα: α)νεογνικής φροντίδας β) αναγνώρισης παθολογικών σημείων στην ανάπτυξη νεογνού/ βρέφους γ) νεογνικής συμπεριφοράς δ) ισχυροποίηση του δεσμού γονέα- παιδιού.
  • Ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων και παραγόντων κινδύνου στην υγεία της εγκύου/ λεχωίδας / θηλάζουσας και νεογνού / βρέφους, με παραπομπή σε ειδικό.
  • Προώθηση του μητρικού θηλασμού μέσω ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στην κύηση και τη λοχεία.
  • Εφαρμογή προγραμμάτων screening για την υγεία της γυναίκας και του παιδιού, που αφορούν :α) την σωματική και ψυχική υγεία της γυναίκας β) την ανάπτυξη του νεογνού γ) την ανάπτυξη νοσηρών καταστάσεων μέσα στην οικογένεια ( π.χ. ενδοοικογενειακή βία).
  • Παροχή φροντίδας στο νεογνό ( πάσχον, τελειόμηνο, υψηλού κινδύνου και πρόωρο).
  • Παροχή φροντίδας στη λεχωίδα
  • Συμβουλευτική μελλοντικών γονέων/ Ενίσχυση του γονικού ρόλου και ανάπτυξη πρώιμου δεσμού.