Σκοπός

Το « Εργ. Μαιευτικής Φρ. Κύησης κ΄ Λοχείας – ΜΘ» του ΠΑ.Δ.Α, ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό την διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας μέσω της εφαρμογής ορθών πρακτικών και παρεμβάσεων κατά το χρονικό διάστημα πριν και μετά τον τοκετό.

Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο στοχεύει να αναδείξει μέσω της έρευνας, σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας (που συνδέονται με την υγεία της γυναίκας και  του νεογνού / βρέφους), μέσω της ανάπτυξης πρωτοκόλλων στα  πεδία της Μαιευτικής και Νεογνολογίας.

 ΦΕΚ ίδρυσης του Εργαστηρίου (ΦΕΚ 1140/τΒ/5-4-2019)

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή   (Υ.Ο.Δ.Δ/Αρ.Φύλλου 377/σελ.1798 / 13-06-2019)