Ευαγγελία Αντωνίου

Αντωνίου Ευαγγελία

Email: lilanton@uniwa.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχίο Μαίας του Τμήματος Μαιευτικής της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Πρόνοιας (Α.Σ.Σ.Υ.Κ.Π.) ΚΑΤΕΕ Αθηνών Ιούλιος 1980. Μεταπτυχιακό στην «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» ,της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας το 2008. Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Θέμα διατριβής: «Ενδοοικογενειακή Βία και Εγκυμοσύνη Κοινωνιολογικές και Αναπαραγωγικές Επιπτώσεις»

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1980 – 1981 Iδιωτική απασχόληση ως ελεύθερος επαγγελματίας. 1983 – 1985 κλινική Υγείας Μέλαθρον. Από το 1983 μέχρι το 2016 Καθηγήτρια Εφαρμογών. Από 11-4-16 Επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Από 02-04-2018 Επίκουρη καθηγήτρια ΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α. Απο 18-5-2020 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Επιστημονική δραστηριότητα (δειγματοληπτικά). Εποπτεία σε 180 πτυχιακές εργασίες. Σύμβουλος Ύλης και μέλος του editorial board περιοδικών στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Προεδρείο Εισήγηση σε πολλά Συνέδρια, Σεμινάρια κλπ. Συμμετοχή σε πολλά Ερευνητικά και λοιπά Προγράμματα.2015 Αντιπρόεδρος της επιτροπής ερευνών στην ΑΣΠΑΙΤΕ από 2016 Αντιπρόεδρος Δ.Ε Διοικούσας Επιτροπής και πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ μέχρι σήμερα. Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου από 2019 Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία – Μητρικός Θηλασμός (Ε.Μ.Φ.Κ. & Λ.-Μ.Θ.)

Ερευνητικό έργο (δειγματοληπτικά) 50 αναλυτικές δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά,17 ανακοινώσεις/ ομιλίες σε διεθνή συνέδρια με συστήματα κριτών και 8 αναλυτικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (ως πρώτος συγγραφέας σε πολλές από αυτές). >200 βιβλιογραφικές αναφορές. >70 ανακοινώσεις σε Παγκόσμια, Διεθνή, Συνέδρια και Ελληνικά Συνέδρια (ως κύρια ερευνήτρια σε πολλές από αυτές). Σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις έχουν αναδημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο. 2 εκτενείς μονογραφίες και 1 σε συνεργασία. Συγγραφέας σε >18 βιβλία σε διάφορες εκδόσεις (ως μόνη ή πρώτη συγγραφέας ή σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς). Στις πιο πάνω εργασίες περιλαμβάνονται θέματα μαιευτικής, γυναικολογικής και περιγεννητικής νοσηλευτικής φροντίδας, περιγεννητικής ψυχικής υγείας, προγεννητικού ελέγχου, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, , κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας προγεννητικού ελέγχου, γονιμότητας, παθολογίας μαστού πρόληψης κ.λπ. Διδασκαλία σε 3ΠΜΣ από 2017-18μέχρι σήμερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ιδρυτικό μέλος από το 2006 και μετά Αντιπρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘Φαιναρέτη’, Υπεύθυνη του Γραφείου Προγραμματισμού Έργων-Δράσεων (Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας) της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη». Από το1994 μέλος σε πολλές επιτροπές στο ΤΕΙ Αθήνας. Από το 2015 Αντιπρόεδρος ΕΛΚΕ και μέλος της ΔΕ επιτροπής και Αντιπρόεδρος από 2016ΑντιπρόεδροςΔ.Ε Διοικούσας Επιτροπής και πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ και μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής Υπουργείων Υγείας-Παιδείας 2018-19.