Ανδριανή Βούξινου

π. Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

(Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου στην περιφέρεια και
στη διεύθυνση ή υποδιεύθυνση των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων
)

Στοιχεία Βιογραφικού

Πτυχία-Διακρίσεις

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έχω δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο του Παιδαγωγικού Τμήματος  (2009)

Έχω τρίτο πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-1985)

Διαθέτω πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. πρόγραμμα: 5-59-141(2005)

Γνωρίζω τη γαλλική γλώσσα σε επίπεδο Γ2, πτυχίο diplome d’etudes superieures (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 1994)

Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία από ΕΣΔΥ το 2008  και έχω  συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ.

Έχω πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) 1990

Ήμουν Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων για Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ., το σχολικό έτος 2010

Διετέλεσα Επόπτης Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψήφιων για επιλογή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. τα έτη από το 2008-2009 έως το 2011-2012

Έχω συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο (αντιπρόεδρος) της επιστημονικής ενώσεως ΠΕΝΕΛΦΑ  της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.). Μέλος οργανωτικής επιτροπής  του Επιστημονικού Περιοδικού Ύσπληξ με υπότιτλο Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής, της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.).

Διατέλεσα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Έργων που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» τα έτη 2010-11, 2011-12 και 2012-13

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες-Δραστηριότητες

Συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή επιμορφωτικές ημερίδες δημοσίων φορέων: στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σχολικά έτη 2007 έως 2011), Εξακτινωμένο Π.Ε.Κ. Χίου*, 3ο Π.Ε.Κ. Αθηνών.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες ως εισηγητής/επιμορφωτής.

Επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΠΙ, ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ κ.λπ.: Δίδαξα ως επιμορφώτρια ΟΕΠΕΚ στο 3ο ΠΕΚ το 2011

Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων. Ημουν υπεύθυνη διαχείρησης στην υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος Ε.Ε.Α.Ε.Κ.ΙΙ. 4.1.1.α, ευαισθητοποίση Εκπαιδευτικών

Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30 ωρών και άνω.: Παρακολούθησα σεμινάριο 40 ωρών με θέμα: θεωρητική και βιωματική προσέγγιση της αγωγής υγείας στο σχολείο στις 8-28 /3/1999 από Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής

Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς τους.

Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων. Ημουν υπεύθυνη διαχείρισης στην υλοποίηση

Περιβαλλοντικά προγράμματα

2005-06:  “Οικολογία-Ανακύκλωση”

Προγράμματα  Αγωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή

1998-99 : ” AIDS – υπεύθυνη συμπεριφορά – προσωπική ευθύνη”

1999-00:   ” Εφηβεία, καιρός να γνωρίσεις το σώμα σου”

2003-04: “Συμβολή του αθλητισμού στην ανάπτυξη διαφυλικών σχέσεων”

1999-00: ” Εφηβικός καταναλωτισμός”

Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας

2003-04:   “Ολυμπία 776π.Χ – Αθήνα 2004: Οι αγώνες κύκλους κάνουν”

Πρόγραμμα  ΚΕΘΙ

2004-05:  ” Γυναικείες μορφές”

Δημοσιεύσεις

Έχω συμμετοχή σε ξένες και ελληνικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το υπό μελέτη θέμα

Ενδεικτικό συγγραφικό έργο

Με δεδομένο ότι οι «Πρώτες Βοήθειες» είναι ένας τομέας που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος στο σχολικό περιβάλλον από άτομα «μη εξειδικευμένα», έκρινα ιδιαίτερα παραγωγική τη συμμετοχή και ενασχόλησή μου στο ερευνητικό και πρακτικό στοιχείο των «Πρώτων Βοηθειών».

  1. Πρώτες Βοήθειες. Αθήνα, Εκδόσεις «Δεσμός» 2016
  2. Πρώτες Βοήθειες-Διαχείριση του Επείγοντος στη Μαιευτική & τη Γυναικολογία. Αθήνα, Εκδόσεις «Ζεβελεκάκης» 2019.

Με δεδομένη τη μελέτη της ξένης βιβλιογραφίας προς τον σκοπό αυτό, χρήσιμη ήταν η βελτίωση των γνώσεων μου στην ξένη ιατρική ορολογία με την ενεργό συμμετοχή μου στα αντίστοιχα

  1. «Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό λεξικό Ιατρικής Ορολογίας», Αθήνα, Εκδόσεις «Ζεβελεκάκης» 2018.
  2. «Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό λεξικό Ιατρικής Ορολογίας», Αθήνα, Εκδόσεις «Ζεβελεκάκης» 2019.