Μαρία Δάγλα

Η Μαρία Ι. Δάγλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (2002), του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιοηθική» (2007), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Μ.Δ.Ε. «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» και Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη «Βιοηθική» (2015). Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι «Βιοηθικές αποφάσεις που αφορούν την φροντίδα των νεογνών κατά την περιγεννητική περίοδο: απόψεις επαγγελματιών υγείας στη χώρα μας» (βαθμολογήθηκε με άριστα).

Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» και μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία – Μητρικός Θηλασμός» του Τμήματος Μαιευτικής του ΠΑ.Δ.Α. Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φαιναρέτη», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την έρευνα και την παρέμβαση για την προαγωγή της υγείας της γυναίκας και της οικογένειας στην Ελλάδα. Η κα. Μ. Δάγλα διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως μαία σε κλινικούς χώρους (αίθουσα τοκετών, τμήματα λεχωίδων σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο), ως ελεύθερη επαγγελματίας (παροχή περιγεννητικής φροντίδας: προετοιμασία για το τοκετό και τη γονεϊκότητα, εκτέλεση τοκετών, κατ’ οίκον παρακολούθηση λεχωίδων και νεογνών, υποστήριξη μητρικού θηλασμού, κ.ά), ενώ έχει εργασθεί και σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Από το 2003 έως και σήμερα έχει διδάξει πλήθος κλινικών μαθημάτων, όπως νεογνολογική νοσηλευτική φροντίδα, μαιευτική φροντίδα νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), παιδιατρική νοσηλευτική, μαιευτική φροντίδα λοχείας-προαγωγή μητρικού θηλασμού, κοινοτική μαιευτική/γυναικολογική φροντίδα-αγωγή υγείας, μαιευτική φροντίδα κύησης υψηλού κινδύνου, κ.ά. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει τα παρακάτω θεωρητικά μαθήματα.  

Α) σε Πτυχιακό επίπεδο:

 1. Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού (υποχρεωτικό, γ’ εξάμηνο)
 2. Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας (υποχρεωτικό, δ’ εξάμηνο)
 3. Βιοηθική στο χώρο της υγείας (κατ’ επιλογήν, ε’ εξάμηνο)
 4. Δεοντολογία Νομοθεσία Επαγγέλματος (υποχρεωτικό, στ’ εξάμηνο)
 5. Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Αναπαραγωγικής Περιόδου (κατ’ επιλογήν, στ’ εξάμηνο)
 6. Πρώιμη παρέμβαση στη σχέση γονέα-βρέφους (κατ’ επιλογήν, στ’ εξάμηνο)

Β) σε Μεταπτυχιακό επίπεδο:

 1. Μεθοδολογία της έρευνας: α) Σκοπός έρευνας, υποθέσεις. Πληθυσμός, δείγμα, είδη και μέθοδοι δειγματοληψίας, β) Ηθική και δεοντολογία στην έρευνα. Επιτροπές Βιοηθικής.
 2. Διαχείριση επείγοντος στα Μαιευτικά και Νεογνικά περιστατικά-πρωτόκολλα: Διαχείριση επείγοντος στη φροντίδα του πρόωρου και πάσχοντος νεογνού: βιοηθικά διλήμματα – λήψη κλινικής απόφασης.
 3. Προαγωγή Φυσικού Τοκετού: α) Αναγκαιότητα της προετοιμασίας για τη γονεϊκότητα. Δομή προγεννητικού προγράμματος, β) Μετάβαση στην πατρότητα: προγεννητική εκπαίδευση και μεταγεννητική υποστήριξη, γ) Αισθήσεις εμβρύου. Προσαρμογή νεογνού στην εξωμήτρια ζωή.
 4. Πρωτοβάθμια Μαιευτική Φροντίδα- Μητρικός θηλασμός: α) Μητρικός Θηλασμός/Χορήγηση μητρικού γάλακτος κατά την παραμονή και μετά την έξοδο (κατ’ οίκον) από τη ΜΕΝΝ, β) Ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές λεχωίδας: η επίδρασή τους στην έναρξη και πορεία του μητρικού θηλασμού – Η παρέμβαση της μαίας.
 5. Περιγεννητική Ψυχική Υγεία: Συναισθήματα γονέων στη ΜΕΝΝ – Αποχωρισμός γονέα-νεογνού. Διαχείριση του νεογνικού θανάτου.

Έχει λάβει μέρος σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (με αποκλειστική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), όπως:

α) το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Employment Enhancement and Social Services Integration in Athens Municipality-ESTI@’ (VS/2016/0210, European project ‘EaSI 2014-2020’),

β) το πρόγραμμα «Προαγωγή της ψυχικής υγείας της εγκύου, λεχωίδας και νέας μητέρας» (MIS 441361, ΕΣΠΑ 2007-2013),

γ) το πρόγραμμα «Συμβουλευτική και υποστήριξη μεταναστριών εγκύων και νέων μητέρων», από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, Υπουργείου Εσωτερικών.

δ) το πρόγραμμα ‘Day Center for Women’s Mental Health Care (postpartum disorder)’ (MIS 120007, του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης),

ε) το πρόγραμμα «Εφηβεία και Αγωγή Υγείας-Ανατομία, Υγιεινή, Έμμηνος Ρύση» του Υπουργείου Απασχόλησης & Κ.Π. (Μέτρο 6 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση») και

στ) το ερευνητικό πρόγραμμα «Έρευνα για την εκπόνηση μελέτης με θέμα: Ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων στο πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας» (υπ’ αριθμό 37/πρ.3/30-4-2007) του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων.

Έχει συν-συγγράψει 4 βιβλία και είναι κριτής στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ‘Midwifery’ και ‘Pediatrics’ (το επίσημο περιοδικό της Αμερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδημίας). Το δημοσιευμένο και ερευνητικό της έργο (αυτοδύναμο και μη) αποτυπώνεται σε έναν αξιόλογο αριθμό δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, με σύστημα κριτών, σε δημοσιευμένα πρακτικά πολυάριθμων διεθνών και εθνικών συνεδρίων και σε ένα μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών. Έχει λάβει το 4ο βραβείο για την ελεύθερη ανακοίνωση «Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας της εγκύου, λεχωίδας και νέας μητέρας» στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται γύρω από τα επιστημονικά θέματα:

α) τη φροντίδα της λεχωίδας και του νεογνού (τελειόμηνου/πρόωρου, φυσιολογικού/πάσχοντος), β) τη φροντίδα των γονέων κατά τη νοσηλεία του νεογνού στη ΜΕΝΝ,

γ) την προαγωγή του μητρικού θηλασμού,

δ) την περιγεννητική ψυχική υγεία,

ε) τα βιοηθικά ζητήματα στον χώρο της υγείας,

στ) την πρώιμη παρέμβαση στην ανάπτυξη του δεσμού μητέρας/πατέρα-βρέφους,

ζ) την προγεννητική εκπαίδευση στον τοκετό και τη γονεϊκότητα,

η) τον ρόλο του πατέρα στην περιγεννητική περίοδο, κ.ά.