Ιατράκης Γεώργιος – Iatrakis Georgios

Συνοπτικό Βιογραφικό Γ. Ιατράκη στα ελληνικά

concise CV in English

(συνοπτικό) Βιογραφικό

Διεθνείς εκδόσεις βιβλίων που περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές αναφορές από μελέτες μου

 ΕκδόσειςτουΠαγκόσμιουΟργανισμούΥγείας

1.WORLD HEALTH ORGANIZATION INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Combined Estrogen−Progestogen Contraceptives and Combined Estrogen− Progestogen Menopausal Therapy. VOLUME 91, ISBN 978 92 832 1291 1, 2007.

2.WORLD HEALTH ORGANIZATION INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Human Viruses. VOLUME 90, ISBN 978-92-832-1290-4, 2007.

Εκδόσεις διεθνών εκδοτικών οίκων

  1. BOTANICAL MEDICINE FOR WOMEN’S HEALTH. Menopausal Health. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER 2010, ISBN: 978-0-443-07277-2.
  2. The Endometrium (second edition). Molecular, Cellular, and Clinical Perspectives. Informa Healthcare, © 2008 Informa UK Ltd. ISBN 10: 0 415 38583 0, ISBN 13: 978 0 415 38583 1
  3. Ultrasound Clinics. Abnormal Uterine Bleeding: The Role of Ultrasound. ELSEVIER SAUNDERS 2006, doi:10.1016/j.cult.2006.03.001.
  4. RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA. Abnormal Uterine Bleeding: The Role of Ultrasound. ELSEVIER SAUNDERS 2006, doi:10.1016/j.rcl.2006.10.018.
  5. Infections Causing Human Cancer. Papillomavirus Infections: A Major Cause of Human Cancers. WILEY-VCH 2006, ISBN-13: 978–3-527–31056–2, ISBN-10: 3–527–31056–8.

Συγγραφικό έργο

Τα βιβλία μου, ως σύνολο (>45), περιλαμβάνουν την ύλη μαθημάτων που διδάχθηκαν ή διδάσκονται στο Τμήμα Μαιευτικής και άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) και πολλά Τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της Ιατρικής, σε ολόκληρη την Ελλάδα καλύπτοντας επί μακρά σειρά ετών ένα σύνολο δεκάδων μαθημάτων.Παρακάτω, παρατίθεται ενδεικτικός σχετικός κατάλογος αυτού του συγγραφικού έργου (με ενδεικτική παράθεση συνεργατών) για τα τελευταία έτη.

2019:

1) Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Λεξικό Ιατρικής Ορολογίας Εικονογραφημένο. Έκδοση 2η. Εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.

2) Πρώτες Βοήθειες-Διαχείριση του Επείγοντος στη Μαιευτική &Γυναικολογία (συν.: E. Αντωνίου, Α. Βούξινου) Έκδοση 1η. Εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (2019).

2018:

1) Κύηση Υψηλού Κινδύνου (συν. Ε. Αντωνίου, Φ. Πεχλιβάνη, Α. Μπόθου&Π. Νικολαΐδης), Έκδοση 2η. Εκδόσεις DESMOSDIGITALIKE.

2) Οικογενειακός Προγραμματισμός-Σεξουαλική Αγωγή. Εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

3) Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Λεξικό Ιατρικής Ορολογίας. Εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

4) Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα. Συγγραφέας: Γ. Ιατράκης (και συν.). Αθήνα, Εκδόσεις DESMOS DIGITAL IKE.

5) Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής. Εκδόσεις DESMOS DIGITAL IKE.

6) Γυναικολογική Ογκολογία. Εκδόσεις DESMOS DIGITAL IKE.

7) Η γυναίκα στην εμμηνόπαυση. Εκδόσεις DESMOS DIGITAL IKE.

8) Βιβλίο Μαιευτικής, Φυσιολογία της Κύησης (και παθολογία μητέρας-εμβρύου). Εκδόσεις DESMOS DIGITAL IKE.

2017:

1) Επιλεγμένα Θέματα Μαιευτικής.Εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

2) Φαρμακολογία στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Συγγραφείς: Γ. Ιατράκης, Μ. Βενετίκου, Γ. Α. Καρίκας. Αθήνα, Εκδόσεις «Ζεβελεκάκη».

3) Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα. Εκδόσεις «Δεσμός» (ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).

4) Παθολογία Κύησης. Εκδόσεις «Δεσμός» (ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).

5) Βιβλίο Γυναικολογίας. Έκδοση 3η. Εκδόσεις «Δεσμός» (ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).

2016:

1) Επιλεγμένα Θέματα Γυναικολογίας. Έκδοση 2η. Εκδόσεις «Ζεβελεκάκη».

2) Πρώτες Βοήθειες (συν.: E. Αντωνίου, Α. Βούξινου). Εκδόσεις «Δεσμός» (ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).

3) Ενδοκρινολογία της Γυναίκας. Εκδόσεις «Δεσμός» (ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).

 

Το διδακτικό έργο μου, σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών αφορά (κυρίως) την διδασκαλία των μαθημάτων: 1) Γυναικολογία, 2) Γυναικολογική Ογκολογία, 3) Φυσιολογία Κύησης, 4) Παθολογία Κύησης, 5) Ειδικά Προβλήματα Κύησης, 6) Οικογενειακός Προγραμματισμός, 7) Αρχές Φαρμακολογίας, 8) Φαρμακολογία στη Μαιευτική-Γυναικολογία, 9) Γυναικολογία-Μαιευτική με παράλληλη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ενώ περιστασιακά είχα αναλάβει και μια σειρά άλλων μαθημάτων.

Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του συγγραφικού έργου μου στη διδακτέα ύλη πολλών μαθημάτων του παλαιότερου και του νέου Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ενδεικτικά: Γυναικολογία, Γυναικολογική Ογκολογία, Φυσιολογία Κύησης, Παθολογία και Ειδικά Προβλήματα Κύησης, Οικογενειακός Προγραμματισμός, Πρώτες Βοήθειες-Μαιευτικό και Γυναικολογικό Επείγον, Αγγλικά-Ορολογία, Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής, η Γυναίκα στην Εμμηνόπαυση, Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα, Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα, Φαρμακολογία, Φαρμακολογία στη Μαιευτική-Γυναικολογία, Εμβρυολογία κ.λπ.). Από την ύλη του νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος της Μαιευτικής, προκύπτει ότι από τα βιβλία μου υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης περισσότερου από το ένα τέταρτο της συνολικής ύλης.

Αφυπηρέτησα στις 31.08.20189, ως Καθηγητής με οργανική θέση από το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.Η θητεία μου στον ακαδημαϊκό χώρο και συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Αθήνας και στο Τμήμα Μαιευτικής, ξεκινά από τις 5-9-2001, οπότε και ανέλαβα υπηρεσία ως μέλος ΕΠ του Τμήματος Μαιευτικής.Με τη με αρ. πρωτ. Φ1 /Ε5/2679π.ε/8-2-2001 Υ.Α. διορίστηκα με διετή δοκιμαστική θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις 15 , 16, 17 και 23 του Ν. 1404/ 83 σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Μαιευτική – Γυναικολογία”, του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας τουΤΕΙ Αθήνας(ΦΕΚ 170/τ.ΝΠΔΔ/31-7-2001). Με τη με αρ. πρωτ. Φ 18/Ε5/2399/17-10-200 1 Υ.Α., η θέση τακτικού μέλους Ε.Π. της βαθμίδας Καθηγητή που κατείχα μετατράπηκε αυτοδίκαια σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ 1428/τ. Β’/22-10-200 Ι). Με τη με αρ. πρωτ. Δ.5/5116/22-5-2002 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώθηκε η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη τακτική θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ του Ν. 1404/83, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 116/τ. ΝΠΔΔ/30-5-2002). Με τη με αρ. πρωτ. ΦΕΚΛl/8738/11-7-2003 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας ορίστηκα Προϊστάμενος του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με θητεία που άρχιζε στις 1-9-2003 και έληγε στις 3 1-8-2006. Με τη με αρ. πρωτ. Φε.7/5535/4-7-2005 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174/τ.ΝΠΔΔ/19- 7-2005, εξελίχθηκα από τη μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή που κατείχα σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Μαιευτική -Γυναικολογία” του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,καταλαμβάνοντας αντίστοιχη κενή οργανική θέση.Μετά τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), και σχετική κρίση που προέβλεπε ο νόμος, κατέλαβα οργανική θέση Καθηγητή στο ΠΑΔΑ.

Ενδεικτικά, σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, συμμετείχα ενεργά στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» από την έναρξη λειτουργίας του (ακαδημαϊκό έτος 2007-2008) έως και πέρυσι.Το Πρόγραμμα αυτό λειτούργησε αρχικά σε σύμπραξη και εν συνεχεία σε συνεργασία του ΕΚΠΑ με το Τμήμα Μαιευτικής του ΠΑΔΑ (πρώην ΤΕΙ Αθήνας).Από την έναρξη λειτουργίας τους, συμμετείχα, επίσης, στα μαθήματα του ΠΜΣ “Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα”  που διοργανώνει αυτοδύναμα το Τμήμα Μαιευτικής και στο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» με τη σύμπραξη της Εθνική Σχολής Δημόσιας Υγείας και του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Στο ανωτέρω πλαίσιο επέβλεψα(και επιβλέπω) αρκετές ιδιαίτερα αξιόλογες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες που έλαβαν διακρίσεις. Παράλληλα, είχα και έχω την (συν) επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Ενδεικτικά, είχα επίσης συμμετοχή ως μέλος επταμελούς επιτροπής εξέτασης διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οι προηγούμενες δραστηριότητες συνετέλεσαν στη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης μου σε οργανική θέση Καθηγητή στο ΠΑΔΑ. Ενδεικτικά, υπήρξα (αναπληρωματικό) μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και περιλαμβάνομαι στο Μητρώο αξιολογητών (ΙΚΥ) για Διατριβές και Μεταδιδακτορικές έρευνες. 

Τα ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα μου, εστιάζονται σε γυναικολογικά και μαιευτικά θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα γυναικολογικής ογκολογίας σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων που σχετίζονται με καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του μαστού και του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Η ενασχόληση μου με την έρευνα ξεκινά από το 1985 αμέσως μόλις απέκτησα την ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Συνετέλεσα και στην ίδρυση του θεσμοθετημένου σήμερα Εργαστηρίου «ΕργαστήριοΜαιευτικήςΦροντίδαςκατά την Κύηση και τη Λοχεία» του Τμήματος Μαιευτικής του ΠΑΔΑ. Ενδεικτικά, είχα συμμετοχή σε 10 ερευνητικά προγράμματα με θεματολογία σχετική με την επιβίωση των γυναικών με HIV λοίμωξη, την επίδραση τηςHIV λοίμωξης στον εμμηνορρυσιακό κύκλο και την ενδοκρινική λειτουργία της γυναίκας, την ευρεία υιοθέτηση χειρουργικών πρακτικών κ.ά.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων scopus αποτυπώνονται>80 δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά και >360 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργου μου με h-index=10. Έχω, επίσης, >50 επιστημονικές δημοσιεύσεις πλήρους κειμένου σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και >200 περιλήψεις σε τόμους πρακτικών συνεδρίων. Τέλος, είμαι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,  οργανωτής συνεδριών, και έχω παρουσιάσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια εκ των οποίων σε αρκετά έχω προεδρεύσει σε θεματικές συνεδρίες.

Ενδεικτικά, από πλευράς διοικητικού έργου, το επόμενο έτος από τον διορισμό μου στο ΤΕΙ Αθήνας, διετέλεσα Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα “Ειδικότητας Μαία/ευτή” του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2002 – 2003. Επίσης, με τη με αρ. πρωτ. ΦΕΚΛl/8738/11-7-2003 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας ορίστηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με θητεία που άρχιζε στις 1-9-2003 και έληγε στις 3 1-8-2006.Με τη με αρ. πρωτ. 8684/8-7-2008 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας ορίστηκα Υπεύθυνος του Τομέα “Ειδικότητας Μαίας- Μαιευτή” του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με θητεία που άρχιζε στις 1-9-2008 και έληγε στις 31-8-2009.Με τη με αρ. πρωτ. 10654/25-9-2008 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας ορίστηκα Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.Με τη με αρ. πρωτ. 9458/ 14-7-2009 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας ορίστηκα Υπεύθυνος του Τομέα “Ειδικότητας Μαίας-Μαιευτή” του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με θητεία που άρχιζε στις 1-9-2009 και έληγε στις 31-8-2010. Με τη με αρ. πρωτ. 7460/13-07-2011 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας ορίστηκα Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα “Ειδικότητας Μαίας-Μαιευτή” του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με θητεία που άρχιζε στις 1-9-2011 και έληγε στις 31-8-2012. Διετέλεσα Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2019, οπότε και συνταξιοδοτήθηκα.

Σημαντική είναι η συμμετοχή και συνεισφορά μου, σε επιστημονικούς συλλόγους με(ενδεικτικά) την ιδιότητα του μέλους, του μέλους του Δ.Σ., του Γραμματέα και του Ταμία, όπως  της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. Επίσης υπήρξα εκπαιδευτικό μέλος του Πανεπιστημίου MANOSMED με έδρα το Montpellier.

Ενδεικτικά, με τη φροντίδα μου, έγινε δωρεάν χορήγηση εκπαιδευτικών συγγραμμάτων και δωρεάν διανομή ξενόγλωσσων ιατρικών εγχειριδίων σε φοιτητές, μαίες, μαιευτές κ.λπ. Επικουρικά, αναφέρεται ότι αναρτημένη μουσική μου έχει χιλιάδες views στο διαδίκτυο, έχει τύχει εξαιρετικά ευμενούς κριτικής και επένδυσε εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το (πρώην) ΤΕΙ Αθήνας.