Συμμετοχή του Εργαστηρίου στην Βραδιά του Ερευνητή 2020

Συμμετοχή του Εργαστηρίου στην Βραδιά του Ερευνητή 2020

Ένα από τα 16 εργαστήρια που συμμετείχαν στην φετινή βραδιά  του ερευνητή (2020) στο Πολυτεχνείο  είναι και το εργαστήριο

Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία – Μητρικός θηλασμός

με την πρόταση για εποικοδομητικό τρόπο συγγραφής συγγραμμάτων.

Βραδιά Ερευνητή 2020 Ιωάννης Καλδέλλης

Δελτίο Τύπου Βραδιά Ερευνητή 2020

Κατάλογος Ομάδων Βραδιά Ερευνητή 2020