Συμμετοχή του Εργαστηρίου στην Βραδιά Ερευνητή 2022