Συμφωνία Συνεργασίας του Εργαστηρίου MidwiferyLab με το Γ.Ν.Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» και την Α.μ.Κ.Ε Φαιναρέτη