Αύξηση ταχύτητας συγγραφικής διαδικασίας

Αύξηση ταχύτητας συγγραφικής διαδικασίας

Στο video αυτό φαίνεται ένας απλός τρόπος πολύ μεγάλης αύξησης της ταχύτητας υλοποίησης της συγγραφικής διαδικασίας,  σε συνθήκες “real time”. Με τον τρόπο αυτό, τα εκδιδόμενα συγγράμματα έχουν τη δυνατότητα να είναι “up to date” μέχρι κυριολεκτικά τη στιγμή της εκτύπωσης.