Μαρία Ηλιάδου

ΜΑΡΙΑ Χ. ΗΛΙΑΔΟΥ

Λέκτορας

Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση και τη Λοχεία-Μητρικός Θηλασμός

Τομέας Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας

Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ.Σπυρίδωνος 28,12243, Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλέφωνο εργασίας: 2105387454,

E-mail: miliad@uniwa.gr

Η Μαρία Ηλιάδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε Μαιευτική στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας και συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με αντικείμενο την Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής και απέκτησε Τίτλο Διδακτορικών Σπουδών της European Academy of Nursing Sciences. Έχει εργαστεί για περισσότερο από 15 έτη σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, παρέχοντας μαιευτική φροντίδα. Από το 2001 εργάζεται ως Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Μαιευτικής και από το 2019 ως Λέκτορας με πλούσιο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Συμμετείχε ως ερευνήτρια σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά δημοσιεύσεις /ανακοινώσεις της (peer reviewed) κατά την τελευταία διετία:

Maria Iliadou, Katerina Lykeridou, Panagiotis Prezerakos, Chara Tzavara, Styliani G Tziaferi. (2019) Reliability and Validity of the Greek Version of the Iowa Infant Feeding Attitude Scale among pregnant women. MATER SOCIO MED, Sep;31(3)161-165, doi:10.5455/msm.2019.31.160-165

Iliadou, Maria, Maria Papadakaki, Eirini Sioti, Paraskevi Giaxi, Evangelia Leontitsi,Elena Petelos, Maria Van den Muijsenbergh, Styliani Tziaferi, AnastasiosMastroyiannakis, and Victoria G. Vivilaki. (2019) Addressing mental health issues among migrant and refugee pregnant women: A call for action. European Journal of Midwifery 3 no. May. doi:10.18332/ejm/108626.

Maria Iliadou, Katerina Lykeridou, Panagiotis Prezerakos, Emma Marie Swift, Styliani G Tziaferi. (2018) Measuring the Effectiveness of a Midwife-led Education Programme in Terms of Breastfeeding Knowledge and Self-efficacy, Attitudes Towards Breastfeeding, and Perceived Barriers of Breastfeeding Among Pregnant Women. MATER SOCIO MED, 30(4): 240-245.DOI: 10.5455/msm.2018.30.240-245.

Iliadou M. Midwifery care of migrant and refugee women during labor. 11th Athens Congress on Women’s Health & Disease, 6-8 September 2018, Athens

Maria Iliadou, Katerina Lykeridou, Panagiotis Prezerakos, Evanthia Sakellari, Styliani G Tziaferi. (2018) Prenatal Breastfeeding Educational Program: its effect on breastfeeding attitudes among postpartum women in Greece. 10th Anniversary Symposium “Visualizing the Innovations of Empowering Patient Education”, 13-14 December 2018, Turku, Finland

Maria Iliadou, Panagiota Kalatzi, Styliani G Tziaferi. Is night shift work associated with breast cancer risk among nursing staff? 7th FOHNEU International Congress, 24-26 April 2019, Budapest, Hungary