Ερμιόνη Παλάσκα

ΕΡΜΙΟΝΗ  ΠΑΛΑΣΚΑ, Email: epalaska@uniwa.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχίο Μαίας του Τμήματος Μαιευτικής της Ανωτέρας  σχολή Μαιών (Βιργινία Σκυλίτση) Μαιευτηρίου Έλενας Βενιζέλου, Αθηνών, 1985. Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας,  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000. Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Θέμα διατριβής: Επίδραση του θηλασμού στην παιδική παχυσαρκία.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 Νοσοκομείο Υγεία : 30-01-1986 έως 16-10-1987  ως Μαία.

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα από 28-09-1987  έως 18-02-1998  ως μαία και Από 18-02-1998 έως 23-11-2005  ως νοσηλεύτρια ως: Υπεύθυνη Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Προϊσταμένη  Παθολογικού- Καρδιολογικού Τμήματος

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από 23/11/2005 έως 05-11-2008  ως καθηγήτρια  με  ειδικότητα Μαιευτική.

 Τριτοβάθμια  Εκπαιδευση: ΤΕΙ Αθηνών ως έκτακτος  εργαστηριακός συνεργάτης   από 2001 έως 2008. Από το  5-11-2008 έως σήμερα, στο τμήμα Μαιευτικής, ως  Καθηγήτρια Εφαρμογών.  Λέκτορας εφαρμογών  ΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α.

Επιστημονική δραστηριότητα: Εποπτεία σε πτυχιακές εργασίες.  Συμμετοχή σε  Συνέδρια, Σεμινάρια κλπ. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  μέσω ΕΣΠΑ.

Ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις/ ομιλίες σε διεθνή συνέδρια με συστήματα κριτών και  αναλυτικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια.   Συγγραφή και επιμέλεια κεφαλαίων βιβλίου.

Διοικητική Εμπειρία:  Παροχή Διοικητικού έργου με συμμετοχή στις Επιτροπές του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Από το/2008 μέλος σε πολλές επιτροπές στο ΤΕΙ Αθήνας.